روابط عمومی دادسرا و دادگاه انقلاب تهران از صدر حکم اعدام سه تن از عوامل بمب گذاری در شیراز خبر داد.

به گزارش ایسنا، بنا بر خبر دادسرا و دادگاه انقلاب تهران، برای   ٣نفر از عاملان بمب گذاری حسینیه سیدالشهدا(ع) رهپویان وصال شیراز که منجر به شهادت   ١٤نفر و زخمی شدن   ٢١٢نفر از بهترین فرزندان این خاک و بوم شده بود حکم اعدام صادر شد.

به دنبال دستگیری عوامل بمب گذاری و محاکمه آنان در روز شنبه مورخ  ٢/٩/ ١٣٨٧که به صورت علنی برگزار شد، شعبه   ١٥دادگاه انقلاب اسلامی تهران بعد از اخذ آخرین دفاعیات متهمان و ارایه لایحه دفاعی وکلای آنان با توجه به اتهامات آنها به شرح ذیل حکم صادر شده است.

 ١-محسن اسلامیان فرزند محمد با نام مستعار فرمانده بهمن (یار دوم) دارای سابقه کیفری در امر نگهداری اسلحه دائر بر محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری موثر در گروهک محارب، ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران با علم و اطلاع از موضع گروه و طراحی و اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی و تهیه سلاح و مهمات و ساخت بمب در این راستا و مشارکت در انفجار تروریستی حسینیه سیدالشهدا شیراز که منتهی به شهید و زخمی شدن   ٢٢٢نفر شده است و هم چنین مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور و ساخت بمب مایرولی در این راستا و طراحی طرح ترور مسوولان نظام.

 ٢- علی اصغر پشتر فرزند کرم با نام مستعار آراسب (یار سوم) و علی و احمد دائر بر محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری موثر در گروهک محارب و ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران با علم و اطلاع از موضع گروه و مشارکت در طراحی و اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی از طریق مشارکت در تهیه مهمات و ساخت بمب به کار رفته در انفجار تروریستی  ٢٤/١/ ١٣٨٧حسینیه سیدالشهدا شیراز و مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور و ساخت بمب مایرولی در این راستا و طراحی طرح ترور مسوولان نظام.

 ٣-روزبه یحیی زاده فرزند مجید با نام مستعار روزبهان و صادق افراسیابی دارای سابقه کیفری دائر بر محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری موثر در گروهک محارب و ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران با علم و اطلاع از موضع گروه مزبور و طراحی و اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی از طریق مشارکت در تهیه بمب جهت کارگذاری در مراکز شناسایی شده در رشت و تهیه وسایل و اسباب کار و امکانات مالی موثر در این راستا و طراحی ترور استاندار رشت و اعتیاد به مواد مخدر .

این گزارش می افزاید: شعبه   ١٥دادگاه انقلاب اسلامی تهران اقاریر صریح متهمان در دادگاه و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاریشان را محرز دانسته، به استناد آیه شریفه   ٣٣سوره مائده و مواد   ١٨٣و   ١٨٦و   ١٨٧و   ١٨٩و  ١٩٠و   ١٩١قانون مجازات اسلامی متهمین «محسن اسلامیان» فرزند محمد، «علی اصغر پشتر» فرزند کرم، «روزبه یحیی زاده» فرزند مجید را به اعدام (آویختن به دار) محکوم کرده و از طرفی با توجه به عمق فاجعه تروریستی انفجار حسینیه سیدالشهدا شیراز که با   ٢٢٢شهید و زخمی مردم سرفراز شیراز را عمیقا داغدار کرده لازم است احکام صادره در ملاعام و در جنب حسینیه اجرا شود.

رای صادره به متهمین و وکلای آنان ابلاغ و نسبت به حکم صادره اعتراض کرده،تقاضای تجدیدنظر خواهی کردند که پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.


دسته ها :
يکشنبه دهم 9 1387
X